Een kennismaking met de verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

Professionals die in hun werk met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen.
Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (5 vrijwilligers kunnen gratis deelnemen).
Deze vorming richt zich uitsluitend naar personen met zeer beperkte of geen voorkennis. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Dinsdag 19 november en donderdag 28 november 2019, telkens van 9.30 tot 16.30 uur.

Huis van het Nederlands, zaal - B 1.3, Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel

100 euro (Ben je vrijwilliger? Vraag je gratis deelname.)

Je weet niet altijd hoe het zit met de verblijfssituatie van de hulpvrager? Inzicht in de verblijfssituatie kan nochtans een cruciale rol spelen voor de verdere dienstverlening.

Deze tweedaagse vorming laat je kennismaken met de verschillende verblijfsgronden, bijhorende wirwar aan verblijfsdocumenten en in beperkte mate de toegang tot werk en OCMW-dienstverlening.
Dit doen we door interactie, oefeningen, praktijkvoorbeelden en casusbesprekingen.

Komen onder meer aan bod: herkenning van verblijfsdocumenten, doorverwijskanalen, verblijfsgronden zoals asiel, gezinshereniging, Unieburgers, …

Na deze vorming

  • begrijp je het onderscheid tussen reguliere gronden, beschermingsgronden en uitzonderingsgronden voor verblijf
  • situeer je de vreemdeling binnen dit overzicht van verblijfsgronden
  • herken je de meest voorkomende procedure- en verblijfsdocumenten
  • situeer je de toegang tot werk en OCMW-dienstverlening binnen het overzicht van verblijfsgronden
  • begrijp je de rol van de verschillende overheidsinstanties in het vreemdelingenrecht
  • gebruik je de website www.vreemdelingenrecht.be en andere relevante websites en weet waar je terecht kan met concrete vragen.
Agentschap Integratie en Inburgering
Sisca Rissland en Dirk Van Daele

Opgelet: Gelieve steeds individueel te registreren en in te schrijven. Ondervind je moeilijkheden om in te schrijven en vind je het antwoord niet in de veelgestelde vragen? Laat het ons weten.