Medewerkers die de planning opmaken van het aanbod NT2 kunnen feedback geven bij de visualisatie van datagegevens in het behoefteplan NT2, waar zij nadien mee aan de slag kunnen gaan.

Medewerkers die de planning opmaken van het aanbod NT2

 

Maandag 27 januari 2020, van 10.00 tot 12.30 uur

VAC Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6, 3000 Leuven, Auditorium 01.01

Gratis

In het voorjaar van 2020 leveren de agentschappen Integratie en Inburgering en het Huis van het Nederlands Brussel het behoefteplan NT2 af aan de aanbodverstrekkers NT2. Het gezamenlijk doel is het realiseren van een aanbod NT2 dat zo veel als mogelijk is afgestemd op de vraag. In dit behoefteplan worden datagegevens gedeeld, waarop de aanbodverstrekkers zich kunnen baseren om het aanbod in te plannen.
 
Er wordt informatie gedeeld op niveau van lesplaats, lesmoment, startmoment, intensiteit en module. Deze informatie wordt weergegeven in een interactief cijferrapport, waarin men zelf kan filteren om de behoefte van het eigen werkingsgebied te bekomen. Dit cijferrapport willen we op maat aanbieden van de partners die ermee aan de slag moeten. Daarom zijn medewerkers die de planning NT2 opmaken uitgenodigd op deze feedbacksessie, zodat zij hun bemerkingen kunnen formuleren bij de manier waarop de datagegevens gevisualiseerd zijn. Zo willen we samen komen tot een interactief rapport dat werkbaar en toegankelijk is.
 
Dit is geen feedbacksessie over de inhoud van het behoefteplan NT2, enkel over de manier waarop de datagegevens gevisualiseerd worden in het interactieve rapport. Daardoor is de doelgroep voor deze feedbacksessie zeer specifiek, en is deelname enkel waardevol als je binnen je organisatie actief meewerkt aan het opmaken van de planning van het aanbod NT2.

Agentschap Integratie en Inburgering
Katrien Van den Bergh

 Feedback

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.