Een overzicht van de mogelijkheden om als vreemdeling de Belgische nationaliteit te verwerven.

Professionals die in hun werking concreet met vragen over vreemdelingenrecht in aanraking komen. Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen). Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Dinsdag 7 maart 2023, van 9.30 tot 16.30 uur.

VAC Leuven, zaal 4A en 4B, Diestsepoort, 3000 Leuven

50 euro

Er leven veel vragen over de voorwaarden en procedures om de Belgische nationaliteit te verwerven. Wanneer heeft een minderjarig kind de Belgische nationaliteit? Hoe kan je taalkennis of integratie bewijzen? Hoeveel arbeidsdagen zijn nodig en wat met gelijkgestelde dagen? Voorziet de wet uitzonderingen voor bijvoorbeeld analfabeten? Welke documenten zijn er allemaal nodig?

Tijdens deze praktische opleiding overlopen we stapsgewijs de procedures en voorwaarden voor minderjarigen en meerderjarigen, en oefenen we aan de hand van enkele concrete cases.

Na deze vorming:

  • ken je het onderscheid tussen automatische toekenning en verkrijging van de Belgische nationaliteit
  • ken je de verschillende hypotheses voor het afleggen van een nationaliteitsverklaring
  • begrijp je de voornaamste knelpunten bij het voorleggen van de bewijsstukken
  • benoem je in grote lijnen de rol van de verschillende actoren in de nationaliteitsprocedure
  • gebruik je www.vreemdelingenrecht.be en weet je waar je terecht kan met concrete vragen
Agentschap Integratie en Inburgering
Kristien Sacré

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.