Deze vorming wordt digitaal aangeboden

Een overzicht van de mogelijkheden om als vreemdeling de Belgische nationaliteit te verwerven.

Professionals die in hun werking concreet met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen. Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen). Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Donderdag 3 december 2020 van 9.30 tot 12.30 uur (oorspronkelijk voorzien op 1 december 2020, van 9.30 tot 16 uur).

We bieden deze vorming op digitale wijze aan. Dit gebeurt via ‘Microsoft Teams’. U kan deze tool gratis downloaden. 

25 euro (Ben je vrijwilliger? Vraag je gratis deelname.) Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeel van de rechterlijke orde neemt het IGO de kosten ten laste mits effectieve en ondertekende aanwezigheid.

Gezien de verkorte duur van deze vorming, behandelen we enkel de nationaliteitsverklaring en naturalisatie. Hoe kan je taalkennis of integratie bewijzen? Hoeveel arbeidsdagen zijn nodig en wat met gelijkgestelde dagen? Voorziet de wet uitzonderingen voor bijvoorbeeld analfabeten? Welke documenten heeft jouw cliënt allemaal nodig? We oefenen aan de hand van enkele concrete cases.

 

Na deze vorming:

  • geef je advies omtrent de beste hypothese voor het afleggen van een nationaliteitsverklaring
  • begrijp je de voornaamste knelpunten bij het voorleggen van de bewijsstukken
  • benoem je in grote lijnen de rol van de verschillende actoren in de nationaliteitsprocedure
  • kan je voor een concrete casus de juiste info op www.vreemdelingenrecht.be en verder advies vinden
Agentschap Integratie en Inburgering
Kristien Sacré

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.