Leer in deze webinar meer over doelgericht (breed) evalueren.

Leerkrachten MO

Maandag 21 juni 2021, van 13 tot 16 uur.

Online (via MS Teams)

Gratis

We informeren en inspireren je om doelgericht te gaan evalueren.
Dit in het kader van het nieuwe inburgeringsdecreet waar de evaluatie van MO deels door een standaardtest wordt overgenomen en deels door de leerkracht MO zelf gebeurt.
De vernieuwde onderwijsdoelen MO zijn het uitgangspunt.

Interne vorming van en voor het AgII
Koenraad Vandenbussche

Feedback

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 19/06/2021