Hoe kunnen gemeenten en OCMW's inwoners bij het beleid betrekken?

 Dinsdag 15 oktober 2019 van 13.30 tot 16.30 uur

Provinciehuis Hasselt, Universiteitslaan 1, Hasselt

50 euro

Het decreet over het Lokaal Bestuur geeft aan gemeenten en OCMW’s de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Maar hoe kan je dat het best doen?

In deze vorming bekijken we wat burgerparticipatie precies inhoudt en wat de voor- en nadelen kunnen zijn. We reiken ook concrete voorbeelden en tools aan om mee aan de slag te gaan.

Agentschap Integratie en Inburgering
Kristel Biesmans

Via e-mail of via 011-23 72 74. 

Schrijf je in