Hoe kan je je inwoners zoveel mogelijk betrekken bij jouw beleid als lokaal bestuur?

Iedereen die graag aan de slag wil met burgerparticipatie.

Vrijdag 26 maart 2021, van 9.30 tot 12.30 uur.

Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt | A-blok, Kempenzaal 1

50 euro

Het Decreet over het Lokaal Bestuur geeft aan gemeenten en OCMW’s de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Maar hoe kan je dat best doen?

In deze vorming bekijken we wat burgerparticipatie precies inhoudt en wat de voor- en nadelen kunnen zijn. Daarnaast reiken we ook concrete voorbeelden en tools aan om mee aan de slag te gaan.

Agentschap Integratie en Inburgering
Kristel Biesmans

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.