Hoe ga je aan de slag met burgerparticipatie in jouw lokaal bestuur?

Voor medewerkers van lokale besturen die aan de slag willen gaan met burgerparticipatie.

Vrijdag 3 april 2020, van 9.30 tot 12.30 uur

Provinciehuis Hasselt, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt - B-blok, leslokaal 3

50 euro

Het Decreet over het Lokaal Bestuur geeft aan gemeenten en OCMW's de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Maar hoe kan je dat het best doen?

In deze vorming bekijken we wat burgerparticipatie precies inhoudt en wat de voor- en nadelen kunnen zijn. Daarnaast reiken we ook concrete voorbeelden en tools aan om mee aan de slag te gaan.

Agentschap Integratie en Inburgering
Kristel Biesmans

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.