Met welke ingrepen verbeter je de communicatie met en de betrokkenheid van ouders?

Leerkrachten, zorgteam, directies.

Vrijdag 29 januari en vrijdag 12 februari 2021, van 9 tot 12 uur.

Online via Teams

Gratis

Sessie 1: Hoe communiceer je duidelijk met ouders?

Aan de hand van een aantal communicatiestijlen bepalen we wat duidelijke communicatie is en waar je aandacht moet aan besteden. We oefenen het gebruik van duidelijke taal in op basis van de documenten van de school en een aantal van jullie casussen. Daarnaast bekijken we wanneer je welke hulpmiddelen kan inzetten, zoals sociaal tolken, informele tolken, vertaalapps, visueel materiaal, …
In een tweede deel maken we een scan van de communicatiemiddelen van de school:

  • duidelijke mondelinge taal
  • duidelijke schriftelijke taal
  • andere hulpmiddelen in de communicatie.

Hoe kan je al deze hulpmiddelen beter gaan inzetten? Hoe kan je het hele schoolteam hiermee versterken?
We eindigen met een verkenning van de begrippen ouderbetrokkenheid en interculturele communicatie op school. Waar botsen jullie buiten de communicatie nog meer op?
Deze input gebruiken we verder in de volgende sessie.

Sessie 2: Ouderbetrokkenheid en interculturele communicatie

De leefwereld van ouders is heel divers geworden. De mate waarin je die verschillende leefwerelden kent, heeft een invloed op de ouderbetrokkenheid.
Ouderbetrokkenheid hangt af van verschillende zaken:

  • Wat weet je over de ouders?
  • Wat weten de ouders over de school?
  • Wat zijn de competenties van het team in het omgaan met de ouders? Welke competenties verwacht je van ouders?
  • Hoe is de emotionele band tussen de ouders en de school?
  • Hoeveel energie steek je in ouderbetrokkenheid en wat levert het op?
  • Welke overtuigingen heeft het schoolteam en welke overtuigingen hebben ouders?
  • Wat verwacht je precies van ouders? Wat kan je verwachten van ouders?

Met welke concrete initiatieven kan je hier vat op hebben in moeilijke tijden?
We kijken wat er al op school gebeurt en wat er nog meer zou kunnen, voortbouwend op een verbeterde communicatie.

Agentschap Integratie en Inburgering
Tinne Nuyts

Feedback

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.