Omwille van onvoorziene omstandigheden zijn we genoodzaakt om deze vorming uit te stellen naar 2021

Hulpverleners, therapeuten, begeleiders, opvoeders en pedagogen.

  • Dinsdag 27 oktober 2020, van 9.30 tot 12.30 uur
  • Dinsdag 10 november 2020, van 9.30 tot 12 uur

    Omwille van onvoorziene omstandigheden zijn we genoodzaakt om deze vorming uit te stellen naar 2021.

     

Online

Gratis

De contextuele hulpverlening wordt uitgedaagd en vraagt om een hertaling naar de hedendaagse context van migratie en superdiversiteit.

We geven tijdens de sessies aandacht aan deze divers-sensitiviteit binnen de hulpverlening.

We reiken theoretische kaders aan en we toetsen deze kaders aan casussen die je zelf aanbrengt tijdens de tweede sessie. 

Agentschap Integratie en Inburgering
Khadija Aznag

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.