Hoe werk je als vrijwilliger, ook bij mensen met een migratieachtergrond, stap voor stap aan verbinding?

Vrijwilligers voor wie het nieuw is om te werken in een diverse context en in direct contact staan met mensen met een diverse achtergrond.

Dinsdag 13 juni 2023, van 14.00 tot 15.30 uur.

We bieden deze vorming digitaal aan. Enkele dagen vóór de eerste sessie ontvang je een link waarmee je deze training kan volgen.

Gratis

Voor vele vrijwilligers vormt het contact met cliënten met een migratieachtergrond vaak een uitdaging. Er is meer ruimte voor misverstanden en dat kan leiden tot een moeilijke samenwerking. Met een cultuursensitieve houding doe je je werk op een authentieke, menselijke manier en is er aandacht voor wederzijds respect.

Wat komt er aan bod?

  • We starten met een schets van de diverse samenleving en enkele belangrijke begrippen rond diversiteit.
  • Je krijgt verschillende invalshoeken rond samenwerken in diversiteit.
  • Je wordt je bewust van je eigen waarden en normen, je eigen referentiekader.
  • Je leert ook stil te staan bij andere referentiekaders.
  • Je werkt aan vaardigheden op het vlak van interculturele communicatie. Je staat stil bij de rol die je eigen referentiekader hierbij kan spelen.

We bieden geen magische formules, maar samen zoeken we hoe je stap voor stap kan werken aan verbinding.

Agentschap Integratie en Inburgering
Stijn Tondeur

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.