Leer als hulpverlener hoe gezinnen omgaan met de uitdagingen die migratie met zich meebrengt. Waar worstelen kinderen mee, hoe beleven ouders migratie en wat kan jij als hulpverlener inzetten?

Hulpverleners die werken met gezinnen, ouders, jongeren of kinderen met een migratieachtergrond.

Vrijdag 13 december 2019, van 09.30 tot 12.30 uur

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel, lokaal 01.51 Guido Gezelle

50 euro (Ben je vrijwilliger? Vraag je gratis deelname.)

Migratie is een ingrijpende gebeurtenis. Vaak is de impact op de relatie van de ouders, de opvoeding en ontwikkeling van kinderen, … nog verschillende generaties voelbaar. Je maakt kennis met de context van gastarbeiders, vluchtelingen en hun gezinnen.
Wat komt er aan bod?
• Je leert welke gevolgen migratie heeft voor gezinnen.
• Je denkt na over de manier waarop ouders en kinderen hun migratie beleven.
• Je leert hoe je gezinnen met een migratieachtergrond kan ondersteunen met behulp van concrete praktijkvoorbeelden en materialen.
• Hoe benader je de opvoeding van kinderen in een multiculturele context?
• Je reflecteert over hoe kinderen bijzondere gebeurtenissen in de familie (zoals afscheid, migratiebreuk, scheiding, verdriet, gemis,…) beleven en kunnen verwerken.
• Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen met de andere deelnemers.

Agentschap Integratie en Inburgering
Faden Durgun