Wat doet migratie met de identiteit van een jongere? Laat je inspireren om vanuit een breder perspectief naar jongeren te kijken binnen de hulpverlening, het onderwijs, de vrijetijdssector, …

Professionelen die binnen hun werk in aanraking komen met jongeren.

Vrijdag 17 januari 2020, van 9.00 tot 12.30 uur.

Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II Laan 15, 1000 Brussel, zaal: 2AB01

50 euro

Hoe ontwikkel je je eigen identiteit? We maken een analyse van aspecten zoals taal en geloof die hier een impact op hebben. Wat doet migratie met de identiteit van een jongere? Aan de hand van enkele voorbeelden schetsen we het theoretische kader.

Deze vorming zorgt ervoor dat je vanuit een breder perspectief naar jongeren gaat kijken binnen de sector van hulpverlening, opvoeding, onderwijs, vrije tijd, …

Agentschap Integratie en Inburgering
Khadija Aznag