Laat je inspireren om vanuit een breder perspectief naar jongeren te kijken binnen de hulpverlening, het onderwijs, de vrijetijdssector, …

Professionelen en vrijwilligers die binnen hun werk in aanraking komen met jongeren.

Vrijdag 27 november 2020, van 9 tot 12.30 uur.

Online (Teams)

Gratis

Hoe ontwikkel je je eigen identiteit? We maken een analyse van aspecten zoals taal en geloof die hier een impact op kunnen hebben. Wat doet migratie met de identiteit van een jongere? Aan de hand van enkele voorbeelden schetsen we het theoretische kader.

Een inspiratiemoment dat kan bijdragen tot (andere) inzichten en een breder perspectief bij de begeleidingen van jongeren met een migratieachtergrond.

Agentschap Integratie en Inburgering
Khadija Aznag