Analyseer welke impact diversiteit heeft op onze samenleving en bij benadering op jouw organisatie. Nadien kan je zelf aan de slag met een handelingskader.

Iedereen die in aanraking komt met diversiteit.

Vrijdag 31 januari 2020, van 9.30 tot 12.30 uur.

Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, lokaal 1C06.

Gratis

De samenstelling van onze bevolking verandert snel. Welke impact heeft diversiteit op jouw organisatie, op jouw beleid of op onze samenleving?

We zoomen in op hoe je diversiteit op verschillende manieren kan benaderen: je kan cultuursensitief werken, aandacht hebben voor diversiteit in je organisatie, …

We koppelen de theorie meteen aan herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Je krijgt heel wat inspiratie mee om nadien zelf aan de slag te gaan met de diversiteit in jouw organisatie.

Agentschap Integratie en Inburgering
Khadija Aznag