Hoe communiceer je in duidelijke taal met anderstaligen?

Medewerkers van organisaties en lokale besturen

Donderdag 21 november 2019, van 09.30 tot 16.00 uur

Welzijnsonthaal, Stationsstraat 80, 2300 Turnhout

50 euro (Ben je vrijwilliger? Vraag je gratis deelname.)

"Welke manieren zijn er om taaldrempels weg te werken en communicatiemiddelen in te zetten? We gaan onder meer in op het inschakelen van sociaal tolken, het gebruik van duidelijk gesproken Nederlands, contacttaal en ondersteunend materiaal zoals pictogrammen, apps,… Je leert hoe je gesprekken met anderstaligen vlotter kan laten verlopen aan de hand van een waaier van communicatiemiddelen.

Je leert meer over taalverwerving en je maakt kennis met de ERK-taalniveaus. We gaan aan de slag met enkele concrete oefeningen.
Wat komt er aan bod?
• Hoe gebruik je het beslismodel ‘communiceren met anderstaligen’ in je werk?
• We verkennen de verschillende communicatie-instrumenten.
• We gaan dieper in op duidelijke taal, contacttaal en luistertaal.
• We schetsen kort de taalwetgeving, indien van toepassing."

Agentschap Integratie en Inburgering
Bea De Maeyer

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.