Leer in deze webinar hoe je als vrijwilliger in het Nederlands communiceert met anderstaligen.

Exclusief voor vrijwilligers die zich inzetten voor nieuwkomers: buddy’s, begeleiders van oefenkansen Nederlands, vrijwilligers van verenigingen.

Dinsdag 20 december 2022, van 19 tot 20.30 uur.

Online aanbod. Je ontvangt enkele dagen voor de webinar de Teams-deelnamelink per mail.

Gratis.

Je krijgt tips om duidelijk Nederlands te gebruiken in gesprekken met anderstaligen, nieuwkomers, … Duidelijk Nederlands gebruiken, bevordert de communicatie en je biedt anderstaligen ook meteen een oefenkans Nederlands.
Wat komt aan bod?

  • Je ontdekt hoe de anderstalige Nederlands leert.
  • Je krijgt concrete tips over hoe je duidelijk kan communiceren in het Nederlands met anderstaligen.
  • Je leert hoe je gesprek met een anderstalige ook een oefenkans Nederlands kan zijn.
Agentschap Integratie en Inburgering
Siska Goubert en Katleen Storms

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.