Hoe schrijf je een tekst die ook duidelijk is voor anderstaligen en laagtaalvaardigen?

Voor iedereen die graag aan de slag wil met duidelijk geschreven taal.

Donderdag 29 oktober 2020, van 9.30 tot 12.30 uur.

Digitaal (via MS Teams)

Gratis

In deze vorming leer je documenten om te zetten in een duidelijke en eenvoudige taal. Je leert bewust omgaan met je taalgebruik in geschreven communicatie met anderstaligen. 

Je krijgt tips en tools om in de toekomst een duidelijke taal te gebruiken in brieven, vacatures, formulieren, brochures, reglementen, veiligheidsinstructies, personeelsdocumenten, nieuwsbrieven, website, e-mails,...
Je gaat ook aan de slag met je eigen materiaal.

Opgelet! Breng minstens twee teksten mee die je graag samen met Heleen wil bekijken en omzetten in duidelijk geschreven taal.

Agentschap Integratie en Inburgering
Marie Knevels

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.