Hoe praat je met iemand die nog niet (voldoende) Nederlands kent?

Professionals die  gesprekken voeren met anderstalige of minder taalvaardige klanten.

Dinsdag 17 mei 2022, van 9.30 tot 12 uur.

Online

25 euro

In deze vorming leer je om laagdrempelig Nederlands te gebruiken in gesprekken met anderstaligen. Dat bevordert niet alleen een vlotte communicatie, zo bied je anderstaligen meteen ook een oefenkans Nederlands!

Je krijgt tips om duidelijke taal toe passen bij de verschillende taalniveaus Nederlands. De theorie toepassen op de praktijk doen we aan de hand van voorbeelden en filmpjes.

Daarnaast krijg je een zicht op de manier waarop volwassenen een tweede taal leren en wat hierbij de uitdagingen zijn. Door je kennis over de verschillende taalniveaus zal je in de praktijk sneller herkennen hoe en wanneer je duidelijke taal gebruikt.

Na deze vorming:

  • ken je de belangrijkste tips voor het gebruik van duidelijke mondelinge taal;
  • weet je hoe iemand een taal leert en welke verschillende leersnelheden er zijn;
  • weet je welke taalniveaus er zijn en welke cursussen Nederlands daar tegenover staan.
Agentschap Integratie en Inburgering
Sarah Furniere en Ine De Clippel

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.