Hoe praat je met iemand die nog niet voldoende Nederlands kent?

Medewerkers van lokale besturen en organisaties

Deel 1: donderdag 9 november 2023, van 10 tot 11 uur.
Deel 2: tussen deel 1 en deel 3
Deel 3: dinsdag 12 december 2023, van 13 tot 15.30 uur.

Deel 1: online via Teams
Deel 2: in je eigen praktijk via een online leerplatform
Deel 3: Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II Laan 15, 1210 Brussel

25 euro (non-profit organisatie/overheidsdiensten), 50 euro (profit organisatie)

Je leert om de principes van duidelijke taal toe te passen binnen je eigen praktijk. Dat bevordert een vlotte communicatie én je biedt anderstaligen meteen ook een moment om hun Nederlands te oefenen!

Wat komt er aan bod? De leermodule bestaat uit drie delen:

  • Deel 1 (online): je leert wat het belang is van duidelijk taal en wat het inhoudt.
  • Deel 2 (in je eigen praktijk): we geven je toegang tot het online leerplatform. Hierop vind je de tussentijdse opdrachten en de bijhorende tools. De input van die opdrachten dienen als basis om de 3de sessie op maat van jouw praktijk vorm te geven.
  • Deel 3 (fysiek): dit is een fysiek inoefenmoment. Door middel van verschillende interactieve methodieken, oefenen we samen de tips in aan de hand van casussen uit jullie praktijk.
Agentschap Integratie en Inburgering
Siska Goubert en Sarah Furniere

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.