Driedelige vormingsreeks voor bibliotheken over het gebruik van duidelijke taal in schriftelijke communicatie.
Inschrijven kan tot 8 Januari 2021.

Medewerkers van bibliotheken

Maandag 25 januari, maandag 1 februari en maandag 8 februari 2021, van 10 tot 12 uur

Digitaal

Gratis

Het vraagt een zekere inspanning om een schriftelijke boodschap duidelijk en in eenvoudige taal over te brengen aan anderstaligen.
In deze driedelige vormingsreeks gaan we concreet aan de slag met je reglement, je folder van taalpunt Nederlands, een uitnodiging voor een activiteit, …

Wat komt aan bod?

  • We starten met enkele belangrijke vuistregels voor schriftelijke communicatie.
  • Daarna gaan we tijdens twee werksessies aan de slag met je eigen materiaal.

Om de werksessies zo vlot mogelijk te laten verlopen, krijg je tussendoor een paar kleine opdrachten mee.

Bezorg zeker je documenten vooraf aan Tamara Stojanovic, Magdalena Mrowiec, Marie Knevels en Marijke Bastiaens.
We maken werkgroepjes op basis van de ingestuurde documenten. Per groep voorzien we twee werksessie om het gekozen materiaal te hertalen.

Opgelet!

  • Als je inschrijft, word je verwacht alle (3) sessies te volgen.
  • Gelieve met maximum 2 personen per bibliotheek in te schrijven.
Agentschap Integratie en Inburgering
Tamara Stojanovic, Magdalena Mrowiec, Marie Knevels en Marijke Bastiaens

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.