Het nieuwe participatietraject brengt meer anderstaligen naar je organisatie. Mensen die nog volop Nederlands aan het leren zijn. Deze vorming leert je hoe je met anderstaligheid  omgaat op de werkvloer.

Medewerkers van organisaties en lokale besturen die aan de slag gaan met het participatietraject voor inburgeraars (vierde pijler).

Donderdag 17 februari 2022, van 10 tot 12 uur.

We bieden deze vorming digitaal aan. Enkele dagen vóór de vorming ontvang je een link waarmee je deze vorming kan volgen.

25 euro

Deze vorming maakt deel uit van de vormingsreeks ‘Omgaan met diversiteit binnen het nieuwe participatietraject (vierde pijler)’   . Je kiest zelf welke van de vijf vormingsmomenten voor jou interessant zijn of je volgt ze allemaal.

Je leert laagdrempelig Nederlands te gebruiken in gesprekken met anderstaligen. Dat bevordert een vlotte communicatie én je biedt anderstaligen meteen ook een oefenkans Nederlands!

Je krijgt tips om duidelijke taal toe te passen bij de verschillende taalniveaus Nederlands. Aan de hand van voorbeelden en filmpjes passen we de theorie toe in de praktijk.

We leggen je uit hoe volwassenen een tweede taal leren en wat hierbij de uitdagingen zijn. Door je kennis over de verschillende taalniveaus herken je in de praktijk sneller hoe en wanneer je duidelijke taal gebruikt.

Na deze vorming:

  • ken je de belangrijkste tips voor het gebruik van duidelijke mondelinge taal
  • weet je hoe iemand een taal leert en welke verschillende leersnelheden er zijn
  • weet je welke taalniveaus er zijn en welke cursussen Nederlands daar tegenover staan.

Interesse in de andere vormingen in deze reeks?

Het nieuwe participatietraject in het kort

In de loop van 2022 kunnen inburgeraars een participatie- en netwerktraject volgen, als vierde pijler binnen hun inburgeringstraject. Inburgeraars krijgen hierdoor de kans om hun sociaal netwerk te versterken, wat hun integratie in de samenleving bevordert.

Het participatie- en netwerktraject duurt minimaal 40 uur en kan verschillende vormen aannemen. De inburgeraar kan:

  • instappen in een buddyproject
  • vrijwilligerswerk doen
  • een kennismakingsstage doen bij een lokaal bestuur, vereniging, organisatie of bedrijf
  • een taalstage volgen
  • deelnemen aan een kennismakingstraject in cultuur, een jeugdwerking, een sportvereniging, een woonzorgcentrum, een lokaal dienstencentrum, een buurtwerking, …

Er zijn dus heel veel mogelijkheden. Het is ook mogelijk om verschillende initiatieven te combineren. De inburgeraar kan bijvoorbeeld 20 uur met een buddy op stap gaan en 20 uur vrijwilligerswerk doen bij een socio-culturele vereniging.

Belangrijk is wel dat de inburgeraar tijdens de activiteiten in interactie treedt met anderen en dat er de mogelijkheid is om het Nederlands te oefenen.

Lees meer over de vierde pijler binnen het inburgeringstraject

Agentschap Integratie en Inburgering
Judith Vranken en Karima Harrouch

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.