In deze vorming bespreken we de belangrijke basisregels voor huwelijk, echtscheiding en afstamming.

Ambtenaren burgerzaken

Twee halve dagen. Data overeen te komen.

Overeen te komen

500 euro
  • Een Turkse vrouw en haar Belgische man wonen in België. Tijdens een kort verblijf in Turkije scheiden ze.  Is deze echtscheiding geldig in België?
  • Een Nederlandse man wil in België een kind erkennen. Kan de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand een erkenningsakte opmaken? Welk recht moet hij daarbij toepassen?
  • Een Belgische vrouw heeft een relatie met een Russische vrouw. Kunnen de vrouwen in België in het huwelijk treden?

De antwoorden op deze vragen vind je in het familiaal internationaal privaatrecht. In deze vorming bespreken we de belangrijke basisregels voor huwelijk, echtscheiding en afstamming. De vorming bestaat uit twee delen:

  1. We geven een algemene inleiding met onder andere de regels inzake de erkenning van buitenlandse akten en rechterlijke beslissingen.
  2. Daarna komen de thema’s huwelijk, echtscheiding en afstamming meer in detail aan bod.

Telkens bekijken we zowel de regels van internationale bevoegdheid als die over het toepasselijk recht.

We passen de theorie toe aan de hand van concrete casussen. Daarnaast is er nog voldoende tijd om kennis en ervaring uit te wisselen.

We werken met een kleine groep zodat we kunnen ingaan op vragen van de deelnemers.

Wat is er nodig?

  • Zaal  in U-opstelling
  • Beamer en laptop
  • Whiteboard en flip-over of stiften
  • Kopies van het lesmateriaal (wordt u ongeveer twee weken voor de vorming bezorgd)
Agentschap Integratie en Inburgering
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht (Agentschap Integratie en Inburgering)

 Neem contact op met Sanne Konings of Joke Kusters