Analyse van de bewijsmodaliteiten van verwantschap bij een aanvraag gezinshereniging, de weigeringsgronden en de rechtsmacht van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Advocaten en hulpverleners die frequent in aanraking komen met dossiers gezinshereniging en bekend zijn met deze problematiek. Een basiskennis van IPR en een grondige kennis van gezinshereniging is een vereiste.

Vrijdagmiddag 25 juni 2021, van 12.00 tot 13.00 uur.

'Lunchwebinar': we bieden deze vorming op digitale wijze aan. Dit gebeurt via 'Microsoft Teams', u kan deze tool gratis downloaden. Enkele dagen voor de vorming ontvang je een link waarmee je de vorming kan volgen.

25 euro

We analyseren de bewijsmodaliteiten van verwantschap bij een aanvraag gezinshereniging, de weigeringsgronden en de rechtsmacht van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Het bewijzen van een buitenlandse verwantschapsband is een veelvoorkomend obstakel voor familieleden die gezinshereniging vragen. Dit geldt des te meer voor familie van personen met internationale bescherming. Wanneer men geen ‘officiële documenten’ als bewijs van de verwantschap kan voorleggen, voorziet de Verblijfswet in een alternatieve bewijsregeling. Het internationaal privaatrecht en de verblijfswetgeving doorkruisen elkaar en het is niet altijd duidelijk wanneer welke rechtstak aan de orde is. Aan de hand van wetgeving en rechtspraak proberen we een antwoord te bieden op vragen zoals:

  • Wanneer is een voorgelegd document ‘officieel’ in de zin van de Verblijfswet?
  • Op welke gronden kan DVZ een aanvraag weigeren?
  • Welke rechtbank is bevoegd in geval van betwisting?
  • Wat met valse/niet-authentieke buitenlandse documenten?
  • Hoe groot is de bewijslast van de aanvrager en hoeveel marge heeft de overheid om een aanvraag te weigeren?
Agentschap Integratie en Inburgering
Sabrine Dawoud en Joke Kusters

Feedback

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.