Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de verblijfsdocumenten.

Professionals die in hun werking concreet met vragen over vreemdelingenrecht in aanraking komen. Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen). Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Donderdag 26 oktober 2023, van 9.30 tot 16.30 uur.

VAC Brugge, zaal - 0.D.34 - Quercus, Koning Albert I-laan 1/2, 8000 Brugge

50 euro

Gezinshereniging is een zeer complexe materie. In deze vorming geven we een overzicht van de verschillende procedures voor gezinshereniging, de voorwaarden en verblijfsdocumenten:

  • Wie kan familie laten overkomen?
  • Welke familieleden kunnen overkomen?
  • Welke voorwaarden gelden er?
  • Hoe verloopt de procedure?
  • Hoelang is het verblijf van het familielid onderworpen aan voorwaarden?
  • In welke gevallen kan het familielid zijn of haar verblijfsrecht verliezen? Welke uitzonderingen gelden er?
  • Welke beroepsmogelijkheden zijn er?

Er is aandacht voor het wettelijk kader, de administratieve praktijk en waar nodig relevante rechtspraak.

Na deze vorming:

  • heb je inzicht in de verschillende regimes van gezinshereniging, met elk hun eigen voorwaarden en procedures en met verschillende familieleden die (al dan niet) in aanmerking komen.
  • ben je vertrouwd met de opbouw en structuur van de pagina’s ‘gezinshereniging’ op de website www.vreemdelingenrecht.be en kan je deze informatie toepassen op een concrete casus.
Agentschap Integratie en Inburgering
Ghislinde Ceulemans en Sebastiano Guzzone

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.