Deze vorming vindt plaats in een ruime zaal.

Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de documenten.

Professionals die in hun werking concreet met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen. Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen). Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Woensdag 30 september 2020, van 9.30 tot 16.30 uur.

VAC Leuven, zaal - 01.01 - Auditorium, Diestsepoort, 3000 Leuven (ruime zaal die voldoende afstand toelaat)

50 euro (Ben je vrijwilliger? Vraag je gratis deelname)

Gezinshereniging is een zeer complexe materie. In deze vorming geven we gedurende een volledige dag een overzicht van de verschillende procedures voor gezinshereniging, de voorwaarden en verblijfsdocumenten:

  • Wie kan zijn familie laten overkomen?
  • Welke familieleden kunnen overkomen?
  • Welke voorwaarden gelden er?
  • Hoe verloopt de procedure?
  • Hoelang is het verblijf van het familielid onderworpen aan voorwaarden?
  • In welke gevallen kan het familielid zijn verblijfsrecht verliezen? Welke uitzonderingen gelden er?
  • Welke beroepsmogelijkheden zijn er?

Er is aandacht voor het wettelijk kader, de administratieve praktijk en waar nodig relevante rechtspraak.

Na deze vorming:

  • heb je inzicht in de verschillende regimes van gezinshereniging, met ieder hun eigen voorwaarden en procedures en met verschillende familieleden die (al dan niet) in aanmerking komen.
  • ben je vertrouwd met de opbouw en structuur van de pagina’s “gezinshereniging” op de website www.vreemdelingenrecht.be en kan je deze informatie toepassen op een concrete casus.
Agentschap Integratie en Inburgering
Sisca Rissland en Sebastiano Guzzone

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.