Een overzicht van de mogelijke vormen van gezinshereniging, de voorwaarden en de verblijfsdocumenten.

Professionals die in hun werking concreet met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen. Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijven). Voorkennis is niet vereist.

Donderdag 30 mei 2024, van 9.30 tot 13 uur.

We bieden deze vorming op digitale wijze aan. Enkele dagen vóór de vorming ontvang je een link waarmee je deze vorming kan volgen.

25 euro (non-profit organisatie/overheidsdiensten), 50 euro (profit organisatie)

Gezinshereniging is een zeer complexe materie. In deze vorming gaan we dieper in op de procedure van gezinshereniging voor familieleden van Belgen en Unieburgers, de voorwaarden en de verblijfsdocumenten. We bespreken ook de beroepsmogelijkheden ingeval van een weigeringsbeslissing.

 

Na deze vorming:

  • weet je waarom er een verschil is tussen familieleden van Belgen en Unieburgers;
  • weet je welke familieleden de Belg/Unieburger kunnen komen vervoegen;
  • heb je een globaal idee van de voorwaarden die gelden en welke procedure gevolgd moet worden in het buitenland en in België;
  • ben je alert voor het voorwaardelijk verblijfsstatuut van de familieleden in de eerste periode;
  • ben je vertrouwd met de opbouw en structuur van de pagina’s “gezinshereniging” op de website www.vreemdelingenrecht.be en kan je deze informatie toepassen op een concrete casus.

Aangezien de vorming digitaal doorgaat, hebben we een onderverdeling gemaakt in twee modules:  gezinshereniging met derdelanders (module 1) en gezinshereniging met Belgen of Unieburgers (module 2). Op donderdag 23 mei vindt module 1 plaats. Je kan je inschrijven voor één van de modules of voor allebei. 

Als je beide vormingen hebt gevolgd, heb je een volledig inzicht in de verschillende regimes van gezinshereniging.

Agentschap Integratie en Inburgering
Sabrine Dawoud en Sisca Rissland

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.