Een inleiding in de verblijfsprocedure van gezinshereniging.

Professionals die een introductie in het vreemdelingenrecht willen volgen, en dan specifiek over de verblijfsprocedure van gezinshereniging. Ook studenten of vrijwilligers bij een hulpverlenende organisatie (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen) kunnen deelnemen. Deze vorming richt zich naar personen zonder enige voorkennis. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Donderdag 9 november 2023, van 9.30 tot 12 uur.

We bieden deze vorming digitaal aan. Enkele dagen vóór de vorming ontvang je een link waarmee je deze vorming kan volgen.

25 euro

Gezinshereniging is een complexe materie. Tijdens deze introductie gaan we in op de belangrijkste principes binnen de gezinshereniging, namelijk:

  • Het belang van het statuut van de refertepersoon reeds in België (een derdelander, een Belg of een Unieburger). Dit element bepaalt namelijk welke familieleden kunnen komen, wat de voorwaarden zijn, de procedure en het verblijfsrecht;
  • Het belang van een goede voorbereiding van de aanvraag gezinshereniging: we lichten enkele problemen uit de praktijk toe aan de hand van voorbeelden;

Tot slot staan we even stil bij het feit dat familieleden gedurende de eerste 5 jaren een voorwaardelijk verblijfsrecht hebben en wat dit precies betekent.

Agentschap Integratie en Inburgering
Sisca Rissland en Sebastiano Guzzone

Feedback

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.