Door het nieuwe het participatietraject  kunnen meer inburgeraars zich bij je organisatie aanmelden. Misschien is de bestaande (vrijwilligers)ploeg hier nog niet helemaal klaar voor. Deze vorming helpt je op weg.

Medewerkers van organisaties en lokale besturen die zelf vrijwilligers inschakelen.

Dinsdag 18 januari 2022, van 10 tot 12 uur.

We bieden deze vorming digitaal aan. Enkele dagen vóór de vorming ontvang je een link waarmee je deze vorming kan volgen.

25 euro

Deze vorming maakt deel uit van de vormingsreeks ‘Omgaan met diversiteit binnen het nieuwe participatietraject (vierde pijler)’ . Je kiest zelf welke van de vijf vormingsmomenten voor jou interessant zijn of je volgt ze allemaal.

Het nieuwe participatietraject biedt kansen voor lokale besturen en organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. Veel organisaties durven inburgeraars echter niet in te schakelen als vrijwilliger. Daar zijn verschillende redenen voor:

 • angst voor de confrontatie met andere culturele en levensbeschouwelijke gewoonten
 • slechte ervaringen met de doelgroep
 • vooroordelen over werken met vrijwilligers met een migratieachtergrond
 • angst voor het werken met een onbekende doelgroep

Hoe creëer je bereidheid, acceptatie of enthousiasme voor het werken met inburgeraars?

Met deze vorming geven we je:

 • Inzichten in het nut en belang van intern draagvlak.
 • Tools tips en tricks die je helpen om
  • de angst voor het werken met inburgeraars als vrijwilliger te overwinnen
  • weerstand aan te pakken
  • te werken aan effectief draagvlak binnen je organisatie of lokaal bestuur.

Interesse in de andere vormingen in deze reeks?

Het nieuwe participatietraject in het kort

In de loop van 2022 kunnen inburgeraars een participatie- en netwerktraject volgen, als vierde pijler binnen hun inburgeringstraject. Inburgeraars krijgen hierdoor de kans om hun sociaal netwerk te versterken, wat hun integratie in de samenleving bevordert.

Het participatie- en netwerktraject duurt minimaal 40 uur en kan verschillende vormen aannemen. De inburgeraar kan:

 • instappen in een buddyproject
 • vrijwilligerswerk doen
 • een kennismakingsstage doen bij een lokaal bestuur, vereniging, organisatie of bedrijf
 • een taalstage volgen
 • deelnemen aan een kennismakingstraject in cultuur, een jeugdwerking, een sportvereniging, een woonzorgcentrum, een lokaal dienstencentrum, een buurtwerking, …

Er zijn dus heel veel mogelijkheden. Het is ook mogelijk om verschillende initiatieven te combineren. De inburgeraar kan bijvoorbeeld 20 uur met een buddy op stap gaan en 20 uur vrijwilligerswerk doen bij een socio-culturele vereniging.

Belangrijk is wel dat de inburgeraar tijdens de activiteiten in interactie treedt met anderen en dat er de mogelijkheid is om het Nederlands te oefenen.

Lees meer over de vierde pijler binnen het inburgeringstraject

Agentschap Integratie en Inburgering
Koen Grauls en Metusera Nsengiyumva

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.