Vormingsreeks voor vrijwilligers die werken met vluchtelingen/nieuwkomers.

Vrijwilligers die werken met vluchtelingen/nieuwkomers.

Dinsdag 8 maart 2022 van 19 tot 21.30 uur.

Contactpunt Brugge – Baron Ruzettelaan 27, 8000 Brugge

Gratis

Heb je ooit al horen spreken over het inburgeringstraject voor nieuwkomers en is je nieuwsgierigheid geprikkeld om hier meer over te weten te komen? Dan kan deze workshop hierop een antwoord bieden. Vanuit het perspectief van een aantal inburgeraars maak je kennis met het inburgeringstraject en alles wat hierbij komt kijken.

Via deze interactieve workshop krijg je zicht op de migratiestromen van nieuwkomers in België en krijg je te zien hoe een inburgeringstraject verloopt. We ontdekken de verschillende componenten van het traject en staan stil bij de verschillende doelgroepen. Tot slot gaan we ook in gesprek over het inburgeringstraject: wat is de meerwaarde van het programma voor nieuwkomers? En wat kunnen mogelijke belemmerende factoren zijn voor een goed verloop van het traject?

Op al deze vragen krijg je een antwoord door zelf aan de slag te gaan en net zoals een inburgeraar te ervaren hoe het volledige traject doorlopen wordt. Oefeningen en uitwisseling staan hierbij centraal.

Agentschap Integratie en Inburgering
Gaëlle Pattyn en Siska Goubert

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.