Bekijk hier de video van onze infosessie op 20 oktober 2021. Onderaan vind je de powerpoint en de lijst met vragen en antwoorden. Je krijgt informatie over de bijstand aan niet-geëvacueerde Belgen en Afghanen met een verblijfstitel in België die zich nog in Afghanistan bevinden en over de mogelijke verblijfsprocedures voor Afghanen in Afghanistan en België.

Professionals die concreet met vragen over de situatie in Afghanistan worden geconfronteerd. Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen. Voorkennis is niet vereist.
Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Woensdag 20 oktober 2021 van 10 tot 12 uur.

Deze online vorming verloopt via Microsoft Teams. Je kan deze tool gratis downloaden.
Enkele dagen voor de vorming ontvang je een link waarmee je deze vorming kan volgen.

Gratis

Door de onveilige situatie in Afghanistan door de recente machtsovername van de radicaalislamitische Taliban rijzen er heel wat vragen. Bijvoorbeeld over:

  • de situatie van niet-geëvacueerde Belgen en Afghanen met een verblijfstitel die zich nog in Afghanistan bevinden.
  • de mogelijkheid voor Afghanen in Afghanistan om een visumaanvraag in te dienen om naar België te komen.
  • de impact van de gewijzigde situatie op verblijfsprocedures voor Afghanen in België.

 Deze informatiesessie biedt een overzicht van de (praktische) informatie die wij hierover ter beschikking hebben. De situatie in Afghanistan is zodanig onderhevig aan verandering. Hierdoor zijn er nog veel onduidelijkheden en verandert de beschikbare informatie voortdurend.

Na deze informatiesessie:

  • herken je de best toegewezen verblijfsprocedure waarnaar je Afghanen kan doorverwijzen,
  • heb je inzicht in de verschillende stappen van een visumprocedure, en de mogelijke obstakels ten gevolge van de huidige situatie in Afghanistan,
  • begrijp je het huidige beleid van de Belgische asielinstanties omtrent asielaanvragen van Afghanen,
  • gebruik je de website www.vreemdelingenrecht.be en andere relevante websites en weet waar je terecht kan met concrete vragen.
Agentschap Integratie en Inburgering
Thomas Willekens en Joost Depotter (Vluchtelingenwerk Vlaanderen) Frédérique Philippo en Annelies Nachtergaele (AgII)

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.