Een beknopt overzicht van de belangrijkste verblijfsmogelijkheden voor vreemdelingen.

Professionals die in hun werking concreet met vragen over vreemdelingenrecht in aanraking komen. Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen). Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Ben je op zoek naar een diepgaandere en uitgebreidere vorming met betrekking tot verblijfsstatuten, waarbij ook het recht op werk en OCMW-steun aan bod komt? Bekijk dan in ons vormingsaanbod de ‘Tweedaagse basisvorming vreemdelingenrecht’.

Maandag 12 september 2022, van 9.30 tot 13 uur.
Is een fysieke vorming niet mogelijk door de coronamaatregelen, dan gaat de vorming digitaal door op maandag 12 september 2022, van 9.30 tot 13 uur.

VAC Hasselt, 0B5 - Zaal Ottenbourgs, Kon. Astridlaan 50, 3500 Hasselt

25 euro

Kom je in aanraking met vreemdelingen en verblijfsdocumenten in je dagelijkse praktijk, maar heb je nog geen kennis van de verblijfsstatuten? In deze vorming krijg je een overzicht van de belangrijkste verblijfsgronden in België en leer je hoe je deze kan herkennen.

Na deze vorming

  • begrijp je het onderscheid tussen reguliere gronden, beschermingsgronden en uitzonderingsgronden voor verblijf
  • situeer je de vreemdeling binnen dit overzicht van verblijfsgronden
  • herken je de meest voorkomende procedure- en verblijfsdocumenten
  • gebruik je de website www.vreemdelingenrecht.be en andere relevante websites en weet je waar je terecht kan met concrete vragen.
Agentschap Integratie en Inburgering
Filipe Van Huylenbroeck

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.