Sessie over de uitdagingen en good practices over digitalisering van het leeraanbod.

consulenten taal

Donderdag 10 juni 2021, van 9.30 tot 11.30 uur.

Online via Teams

Gratis

Door corona zijn we in een stroomversnelling geraakt qua online vormingen.

Hoog tijd om eens te bekijken wat de verschillende agentschappen en HvN Brussel hebben ontwikkeld en welke uitdagingen er nog liggen.

In deze sessie krijg je een antwoord op volgende vragen:

  • Welke kaders werden intern ontwikkeld? Wat is de mogelijke opbouw van een online leeraanbod?
  • Wat is blended learning? Hoe bewaak je de kwaliteit?
  • Welke tools/platformen worden gebruikt door collega’s? Je test het zelf uit met een aantal demo’s.
  • Reflectie: wat neem je mee uit deze sessie? Welke mogelijkheden zijn er nog? Waar zie je nog uitdagingen?
  • Hoe houden we mekaar op de hoogte van vernieuwingen, interessante tools/platformen, workshops/lezingen, …?
Wendy Mutithi ( AGII) en Sandy Reinenbergh (Atlas)
Interne vorming consulenten taal

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.