Sessie over meertaligheid.

Consulenten taal

Donderdag 10 juni 2021, van 9.30 tot 11.30 uur.

Online via Teams

Gratis

Hoe zetten we meertaligheid in om Nederlands te leren?

Meertaligheid is een hot topic, ook in opleidingen! We denken samen na over de plaats en de rol ervan in onze trajecten.

Hoe integreren we meertaligheid in de opleiding? Welke good practices bestaan er al? En wat zijn de uitdagingen?

Eva De Vree en Veerle Demeulenaere (HVN Brussel)
Interne vorming consulenten taal

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.