Een vorming over referentiekaders en communicatie op maat met ouders op school.

Leerkrachten uit het basis en het secundair onderwijs, zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren, directies

Vrijdag 12 maart 2021, van 9 tot 12 uur.

Online (Via Teams)

Gratis

We maken allemaal deel uit van deze superdiverse samenleving. Toenemende diversiteit creëert kansen, maar roept ook vragen en onzekerheden op.

Wat komt aan bod?

  • Je eigen referentiekader speelt een rol in het omgaan of in het samenwerken met mensen met verschillende culturele achtergronden
  • De rol van cultuur ten opzichte van andere factoren
  • Omgaan met cultuurgebonden vragen en problemen
  • Communicatie op maat.

We geven een aantal kaders en handvatten mee. Aan de hand van concrete voorbeelden en casussen maken we de vertaling naar de praktijk.

Agentschap Integratie en Inburgering
Tinne Nuyts

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.