Welke basisbeginselen zijn van toepassing  op internationale familierelaties, zoals huwelijk, echtscheiding, afstamming,…?

Professionals die in hun werking concreet met vragen van vreemdelingenrecht in aanraking komen. Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen). Voorkennis is niet vereist. Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, neem gerust contact op.

Donderdag 22 en 29 april 2021, telkens van 9.30 tot 12.30 uur.

We bieden deze vorming op digitale wijze aan. Dit gebeurt via ‘Microsoft Teams’, u kan deze tool gratis downloaden. Enkele dagen vóór de vorming ontvang je een link waarmee je deze vorming kan volgen.

50 euros
 • Een Turkse vrouw en haar Belgische man wonen in België.  Tijdens een kort verblijf in Turkije scheiden ze.  Is deze echtscheiding geldig in België?
 • Een Nederlandse man wil in België een kind erkennen. Kan de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand een erkenningsakte opmaken? Welk recht moet hij daarbij toepassen?
 • Een Belgische vrouw heeft een relatie met een Russische vrouw. Kunnen de vrouwen in België in het huwelijk treden?

De antwoorden op deze vragen vind je in het familiaal internationaal privaatrecht. In deze vorming bespreken we de belangrijke basisregels voor huwelijk, echtscheiding en afstamming. De vorming bestaat uit twee delen:

 • Een algemene inleiding met onder andere de regels over de erkenning van buitenlandse akten en rechterlijke beslissingen.
 • Daarna komen de thema’s huwelijk, echtscheiding en afstamming meer in detail aan bod.

Telkens bekijken we zowel de regels van internationale bevoegdheid als die over het toepasselijk recht. We passen de theorie toe aan de hand van concrete casussen. We voorzien voldoende tijd om kennis en ervaring uit te wisselen. We werken met een kleine groep zodat we kunnen ingaan op vragen van de deelnemers.

Na deze opleiding ken je:

 • het internationaal privaatrecht (IPR);
 • per thema de internationale bevoegdheid en weet je welk recht van toepassing is;
 • de bronnen waar de IPR-regelgeving geraadpleegd kan worden;
 • de voorwaarden waaraan een buitenlandse akte moet voldoen opdat deze in België erkend kan worden.

Na deze opleiding kan je:

 • het IPR toepassen op je werkvloer;
 • de juiste hulpbronnen raadplegen voor complexe vragen.
Agentschap Integratie en Inburgering
Joke Kusters en Sanne Konings

Feedback

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.