Hoe moet je als ambtenaar van de burgerlijke stand omgaan met buitenlandse documenten of situaties waarbij er internationale aanknopingspunten zijn? Deze basisopleiding Internationaal privaatrecht geeft een volledig overzicht van de basisbeginselen IPR en wordt aangeboden door een team van IPR-experten die vanuit hun eigen werkervaringen antwoorden aanreiken op de noden van uw praktijk als gemeenteambtenaar.

De samenwerking tussen Federale Centrale Autoriteit Burgerlijke Stand,  Burgerzaken Vlaanderen en Agentschap Integratie & Inburgering garandeert dat u, ook na de vorming, zelf de weg naar de juiste oplossing kan vinden.

Voor gemeenteambtenaren die in hun praktijk regelmatig te maken krijgen met het internationaal privaatrecht.

Donderdag 21 maart 2024 (basisbegrijppen IPR & afstamming)
Donderdag 28 maart 2024 (huwelijk / echtscheiding & naam) 
telkens van 9.30 tot 16.30 uur

VAC Hasselt, zaal - 1A-10, Kon. Astridlaan 50, 3500 Hasselt

400 euro (broodjes inbegrepen)

Met deze basisopleiding Internationaal privaatrecht krijg je een volledig overzicht van de basisbeginselen IPR gekoppeld aan de praktijk van de gemeenteambtenaren. De opleiding werd ontwikkeld in een samenwerking tussen Federale Centrale Autoriteit, AgII en Burgerzaken Vlaanderen vzw.
Kunnen we buitenlandse geboorteaktes opnemen in de DABS? Wat als een inwoner van je gemeente gehuwd is in Las Vegas maar ondertussen ook uit de echt gescheiden is in New York: hoe wordt haar burgerlijke staat geregistreerd als ze na een jarenlange reis zich terug in België vestigt? En stel dat er ook een kindje is geboren met de naam van de papa…
Om het antwoord op deze vragen te weten te komen, moeten we kijken naar het Wetboek Internationaal Privaatrecht. Daarin vinden we aanwijzingen om te weten onder welke voorwaarden we buitenlandse documenten kunnen erkennen in België en hoe, en wanneer, familierelaties die zijn aangegaan in het buitenland ook hier gevolgen kunnen hebben.

Wat komt er aan bod?
Na een inleidende module worden de basisregels voor verschillende thema’s uitgewerkt aan de hand van concrete casussen uit de praktijk. De thema’s die aan bod komen zijn huwelijk, echtscheiding, afstamming en naam.
De opleiding bestaat uit 4 modules van een halve dag. De 4 modules zijn als één reeks te volgen.

Na deze vorming

  • begrijp je de basisbeginselen van het IPR
  • kan je de bronnen van het IPR consulteren
  • kan je zelf de beginselen van het IPR toepassen in de praktijk
  • weet je waar je terecht kan als je toch nog vragen hebt die te maken hebben met het IPR

Begeleiders

Maurice Goffart & Christoph Cuypers (Burgerzaken Vlaanderen)
Laura Hanson & Lauri Lamberechts (Federale Centrale Autoriteit)
Joke Kusters & Sanne Konings (AgII)

AgII, Burgerzaken Vlaanderen, en Centrale Autoriteit Burgerlijke Stand