Leer hoe je met kruispuntdenken uitsluiting en discriminatie op de werkvloer kunt verminderen.

Voor wie actief aan de slag wil met discriminatie of uitsluiting binnen de organisatie.

Vrijdag 15 oktober en vrijdag 22 oktober 2021, telkens van 9.30 tot 12.30 uur.

Kenniscentrum WWZ, Lakensestraat 76, 1000 Brussel

50 euro

Wat komt aan bod?

  • Leer kritisch kijken naar jouw eigen referentiekader.
  • Hoe herken je je eigen blinde vlekken, privileges en uitsluitingsmechanismen?
  • Leer hoe je met behulp van concrete casussen en methodieken het kruispuntdenken toepast in de praktijk.
Yao Issifou, Faden Durgun en Cynthia van Thiel
Agentschap Integratie en Inburgering en Kenniscentrum WWZ

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.