Leer hoe je met kruispuntdenken uitsluiting en discriminatie op de werkvloer kunt verminderen.

Voor wie actief aan de slag wil met discriminatie of uitsluiting binnen de organisatie.

Donderdag 13 en 20 januari 2022, telkens van 9.30 tot 12 uur.

Online via MS Teams

50 euro

Dag 1 - 13 januari 2022 9:30 - 12:00 uur - "De wereld zit in jezelf"

Eigen referentiekader, identiteit en kruispunten verkennen: Via interactieve oefeningen denk je na over je eigen referentiekader. Hierdoor leer je je uitsluitingsmechanismen en privileges herkennen en kan je je blinde vlekken benoemen.
Kruispuntdenken op maatschappelijk niveau:
Je leert de grondleggers en basisprincipes van het kruispuntdenken kennen en bekijken de maatschappelijke gevolgen van bepaalde denkpatronen.
Aan de hand van concrete casussen analyseren we welke dimensies, privileges en uitsluitingsmechanismen een rol spelen.

Dag 2 – 20 januari 2022 9:30-12:00 uur - 'Kruispuntdenken in mijn werk en organisatie'

We gaan aan de slag met casussen uit de eigen werkpraktijk. Ook bekijken we de eigen organisatie vanuit de bril van het kruispuntdenken: wat is de situatie in jouw organisatie en wat kun je doen om deze te verbeteren?

Yao Issifou, Faden Durgun en Cynthia van Thiel
Agentschap Integratie en Inburgering en Kenniscentrum WWZ

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.