Hoe en waarvoor kan je anderstalige nieuwkomers doorverwijzen? Wie is verplicht om inburgering te volgen en wie niet? Maak kennis met het inburgeringstraject!

Dienstverleners, hulpverleners, vrijwilligers en andere geïnteresseerden die werken met vluchtelingen en nieuwkomers in Vlaanderen.

Vrijdag 22 november 2019, van 10.00 tot 12.00 uur

Agentschap Integratie en Inburgering, Kolonel Begaultlaan 1c, 3012 Leuven

Gratis

Anderstalige nieuwkomers volgen een (soms verplicht) inburgeringstraject. Om hen goed te kunnen doorverwijzen, is het nuttig om te weten hoe zo’n traject eruitziet. De sessie wordt opgebouwd aan de hand van verschillende startsituaties van het inburgeringstraject.
Doelstellingen:
• Je krijgt inzicht in wie de nieuwkomers in België zijn.
• Je krijgt een overzicht van het traject dat een asielzoeker moet afleggen (asielprocedure).
• Je weet na afloop wat een inburgeringstraject inhoudt.
• Je weet wie verplicht is om inburgering te volgen en wie niet.
• Je krijgt inzicht in wanneer een inburgeringsattest wordt uitgereikt en wat de waarde hiervan is.
• Je begrijpt wat de plaats is van inburgering in het grotere integratieverhaal.
• Je reflecteert over de rol die lokale besturen, organisaties en de ruimere samenleving binnen integratie kunnen spelen.

Agentschap Integratie en Inburgering
Katrien Verheyden