Leer hoe je met kruispuntdenken uitsluiting en discriminatie op de werkvloer kunt verminderen.

Voor wie de methodiek van het kruispuntdenken wil leren kennen en toepassen binnen de organisatie. 

Maandag 30 november, maandag 7 december en maandag 14 december 2020, van 10 tot 11.30 uur.

Online

Gratis
  • Hoe hou je rekening met de diversiteit van jouw cliënteel?
  • Hoe ga je om met de blinde vlekken in jouw organisatie?
  • Hoe ga je om met discriminatie en onderdrukking op de werkvloer? 

Verruim je blik tijdens deze 3 interactieve online vormingsmomenten aan de hand van het model van het kruispuntdenken.
Je leert: 

  • kritisch kijken naar jouw eigen referentiekader
  • je eigen blinde vlekken, privileges en uitsluitingsmechanismen herkennen
  • hoe je met behulp van concrete casussen en methodieken het kruispuntdenken kunt toepassen in de praktijk.

 

DAG 1: Eigen referentiekader, identiteit en kruispunten verkennen

Iedereen neemt de wereld waar vanuit zijn eigen ervaringen. We leren je hoe je een bredere kijk krijgt op deze superdiverse realiteit en op welk kruispunt je zelf staat.
Je krijgt een eerste theoretische kennismaking met het kruispuntdenken-model.

DAG 2: Kruispuntdenken op maatschappelijk niveau

We nemen het kruispuntdenken-model verder onder de loep en bekijken de maatschappelijke gevolgen van bepaalde denkpatronen.
Aan de hand van concrete casussen analyseren we welke dimensies, privileges en uitsluitingsmechanismen een rol spelen.

DAG 3: Kruispuntdenken in mijn werk en organisatie

We gaan aan de slag met casussen uit de eigen werkpraktijk. Ook bekijken we de eigen organisatie vanuit de bril van het kruispuntdenken: wat is de situatie in jouw organisatie en wat kun je doen om deze te verbeteren?

Yao Issifou, Faden Durgun en Cynthia van Thiel
Agentschap Integratie en Inburgering en Kenniscentrum WWZ

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.