Onder welke voorwaarden kan een meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen?

Professionals die in hun werking concreet met vragen over nationaliteitsverwerving in aanraking komen. Ook vrijwilligers bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen).

Voor deelname aan deze vorming is basiskennis van de verschillende soorten verblijfsstatuten en -documenten aangewezen. De vorming ‘Inleiding verblijfsrecht’ kan interessant zijn als voorbereiding.

Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, kan u of kunnen wij contact opnemen.

Dinsdag 19 maart 2024, van 9.30 tot 12.30 uur.

We bieden deze vorming digitaal aan. Enkele dagen vóór de vorming ontvang je een link waarmee je deze vorming kan volgen.

25 euro (non-profit organisatie/overheidsdiensten), 50 euro (profit organisatie)

Over de voorwaarden en procedures om de Belgische nationaliteit te verwerven, leven veel vragen. Hoe kan je taalkennis of integratie bewijzen? Hoeveel arbeidsdagen zijn nodig en wat met gelijkgestelde dagen? Voorziet de wet uitzonderingen voor bijvoorbeeld analfabeten? Welke documenten zijn er allemaal nodig?  

Tijdens deze praktische opleiding overlopen we in detail de voorwaarden waaronder meerderjarigen de Belgische nationaliteit kunnen krijgen. We oefenen ook aan de hand van enkele concrete cases.  

Na deze vorming: 

  • ken je het verschil tussen nationaliteitsverklaring en naturalisatie 
  • ken je de verschillende hypotheses voor het afleggen van een nationaliteitsverklaring 
  • begrijp je de voornaamste knelpunten bij het voorleggen van de bewijsstukken 
  • benoem je in grote lijnen de rol van de verschillende actoren in de nationaliteitsprocedure  
  • gebruik je www.vreemdelingenrecht.be en weet je waar je terecht kan met concrete vragen
Agentschap Integratie en Inburgering
Kristien Sacré en Sebastiano Guzzone

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.