Wat is meertaligheid precies? En hoe kan je ermee aan de slag gaan op je school of in de klas?

Voor leerkrachten, zorgleerkrachten, schooldirecties, CLB-medewerkers en alle andere geïnteresseerden uit het onderwijsveld

Donderdag 19 november 2020, van 9.30 tot 12.30 uur.

Digitaal (via MS Teams)

Gratis

Als het aantal moedertalen van de leerlingen op school toeneemt, ontstaan vaak nieuwe uitdagingen. Leerkrachten twijfelen over de aanpak in de klas en op de speelplaats. Ze vragen zich soms af hoe te reageren als een kind zijn moedertaal spreekt met klasgenoten. Ook de communicatie met anderstalige ouders vraagt wel wat strategie.

Ook in de media komt dit onderwerp vaak aan bod. Klopt datgene wat je al te weten bent gekomen eigenlijk wel? En hoe werkt dat nu precies, meertaligheid?

Je krijgt tijdens deze vorming een uitgebreid antwoord. Je krijgt ook heel wat tips en tools om mee aan de slag te gaan.

Agentschap Integratie en Inburgering
Marie Knevels

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.