Het participatietraject brengt nieuwkomers naar je organisatie. Deze mensen zitten in een bijzondere fase in hun leven, want ze moeten een nieuw leven opbouwen in een heel andere omgeving. Deze vorming geeft inzicht in wat dit voor de nieuwkomer betekent.

Medewerkers van organisaties en lokale besturen die aan de slag gaan met het begeleiden van inburgeraars binnen het participatietraject (vierde pijler).

Donderdag 9 juni 2022, van 10 tot 12 uur.

We bieden deze vorming digitaal aan. Enkele dagen vóór de vorming ontvang je een link waarmee je deze vorming kan volgen.

25 euro

Deze vorming maakt deel uit van de vormingsreeks ‘Omgaan met diversiteit binnen het nieuwe participatietraject (vierde pijler)’ . Je kiest zelf welke van de vijf vormingsmomenten voor jou interessant zijn of je volgt ze allemaal.

Een nieuw leven moeten opbouwen in een heel andere omgeving, wat doet dat met je?

Leer in deze vorming over de balans in het leven van een nieuwkomer. Hoe uit spanning zich? Wat kan jij doen om een nieuwkomer te ondersteunen vanuit je opdracht?

We brengen geen theoretische kaders, maar gaan maximaal uitwisselen over wat jij, vanuit je rol, al doet en over wat je nog kan betekenen.

We kijken naar jou als ondersteuner vanuit het kader van een cultuursensitieve en toegankelijke dienst- en hulpverlening.

Interesse in de andere vormingen in deze reeks?

Het nieuwe participatietraject in het kort

In de loop van 2022 kunnen inburgeraars een participatie- en netwerktraject volgen, als vierde pijler binnen hun inburgeringstraject. Inburgeraars krijgen hierdoor de kans om hun sociaal netwerk te versterken, wat hun integratie in de samenleving bevordert.

Het participatie- en netwerktraject duurt minimaal 40 uur en kan verschillende vormen aannemen. De inburgeraar kan:

  • instappen in een buddyproject
  • vrijwilligerswerk doen
  • een kennismakingsstage doen bij een lokaal bestuur, vereniging, organisatie of bedrijf
  • een taalstage volgen
  • deelnemen aan een kennismakingstraject in cultuur, een jeugdwerking, een sportvereniging, een woonzorgcentrum, een lokaal dienstencentrum, een buurtwerking, …

Er zijn dus heel veel mogelijkheden. Het is ook mogelijk om verschillende initiatieven te combineren. De inburgeraar kan bijvoorbeeld 20 uur met een buddy op stap gaan en 20 uur vrijwilligerswerk doen bij een socio-culturele vereniging.

Belangrijk is wel dat de inburgeraar tijdens de activiteiten in interactie treedt met anderen en dat er de mogelijkheid is om het Nederlands te oefenen.

Lees meer over de vierde pijler binnen het inburgeringstraject

Agentschap Integratie en Inburgering
Stijn Tondeur

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.