Communiceren met specifieke groepen van mensen met een migratieachtergrond.

Alle relevante medewerkers van vaccinatiecentra

Maandag 10 mei 2021, van 13.30 tot 15.30 uur.

Online via Teams

Gratis

Je krijgt tips rond laagdrempelig communiceren en cultuursensitief handelen bij specifieke doelgroepen. Je krijgt ook informatie rond het bereiken van deze doelgroepen.

Dit toegepast op de huidige vaccinatiecampagne.

Agentschap Integratie en Inburgering
Khadija Aznag, Rowan Eykens en Nathalie Demeulder (AgII)

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.