Communiceren met specifieke groepen van mensen met een migratieachtergrond.

Alle relevante medewerkers van vaccinatiecentra

Vrijdag 11 juni 2021, van 10 tot 12 uur.

Online via Teams

Gratis

Je krijgt tips rond laagdrempelig communiceren en cultuursensitief handelen bij specifieke doelgroepen. Je krijgt ook informatie rond het bereiken van deze doelgroepen.

Dit toegepast op de huidige vaccinatiecampagne.

Agentschap Integratie en Inburgering
Stijn Tondeur

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.