Initiatieven om ouders te betrekken bij het schoolleven slaan niet altijd even goed aan, zeker niet bij maatschappelijk kwetsbare ouders en/of anderstalige gezinnen. Hoe komt dit en wat kan je eraan verbeteren?

Ook voor leraren

Woensdag 11 maart én woensdag 22 april 2020, van 9 tot 12.30 uur.

90 euro

Als school organiseer je allerlei initiatieven om ouders te betrekken bij het schoolleven: oudercontacten, schoolfeest, heen- en weerschriftjes, voorleesmomenten … Toch slaan deze acties niet altijd evengoed aan, zeker niet bij maatschappelijk kwetsbare ouders en/of anderstalige gezinnen. Hoe komt dit en wat kan je eraan verbeteren?

Een krachtige school-ouder samenwerking is iets waar elke school naar streeft. Ieder op zijn manier. Maar wat betekent dat: een krachtige school-ouder samenwerking? Hoe vertaalt dit zich naar jouw schoolwerking? Hoe kunnen we kijken naar ouderbetrokkenheid vanuit verschillende perspectieven?

Aan de hand van cases gaan we de uitdaging aan om de samenwerking tussen school en ouders van dichtbij te bekijken. Deze werkwijze biedt ons een beter beeld van ouderbetrokkenheid, maar maakt het ook mogelijk om nadien je eigen ouderbeleid in kaart te brengen.

We werken met ervaringen uit je praktijk; eigen cases mogen ingebracht worden.

Thomas More en Agentschap Integratie en Inburgering

Begeleider: Cloe Swinnen

 

Schrijf je in