Workshop voor consulenten integratie

Consulenten en experten integratie

Vrijdag 25 juni 2021, van 11 tot 12 uur.

Online (via MS Teams)

Gratis
  • Hoe ziet de intake en screening eruit?
  • Wat zijn de verschillende mogelijke taaltrajecten?
  • Hoe organiseren we als AgII het proces naar een behoeftedekkend en behoeftegericht aanbod NT2?

Katrien Van den Bergh (diensthoofd PDO) toont je hoe je op een interactieve manier en op maat van lokale besturen inzicht kan verschaffen in het NT2-landschap en onze NT2-regierol.

Tegelijkertijd legt ze ook de link met de regierol van het lokaal integratiebeleid en duidt ze hoe we elkaars regierol kunnen versterken.

Agentschap Integratie en Inburgering
Katrien Van den Bergh (AGII collega)

Feedback

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.