Hoe bied je deelnemers van oefenkansen Nederlands, die nog maar weinig contact met het Nederlands hadden, een kwaliteitsvolle oefenkans?   

Vrijwilligers die een oefenkans Nederlands begeleiden.

Dinsdag 14 maart 2023, van 19.00 tot 20.30 uur.

We bieden deze vorming digitaal aan. Enkele dagen vóór de eerste sessie ontvang je een link waarmee je deze training kan volgen.

Gratis

Anderstaligen die nog maar net gestart zijn met Nederlands leren hebben andere behoeftes dan gevorderden.  

Ontdek wat jij kan doen om hen een kwaliteitsvolle oefenkans te bieden. Je krijgt tips over hoe je onder meer spreekdurf en conversatie kan stimuleren in groep aan de hand van doe-activiteiten.  

Naast de praktische tips geven we je een aantal methodieken en inspirerend materiaal mee.

Agentschap Integratie en Inburgering
Siska Goubert en Stéphanie Jaenen

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.