Preventie en Bescherming op het Werk

Onthaalmedewerkers

Woensdag 11 december 2019, van 09.30 tot 16.30 uur

Herman Teirlinck, Havenlaan 88, zaal 01.45 Hugo Claus, 1000 Brussel

Gratis

"Tijdens deze opleiding leren medewerkers een aangepaste houding en effectieve interventies om beter om te gaan met agressief gedrag. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kunnen wij agressie beter begrijpen en tevens de mogelijkheden overlopen om die situatie te beheersen of te voorkomen.

Beknopte inhoud:
- Hoe ontstaat agressie, welke stadia van agressie bestaan er, hoe trachten agressie te voorkomen (fysieke verweertechnieken komen niet aan bod)
- Eigen houding en gevoelens bij confrontaties met agressie: hoe reageer ik van nature uit op agressie, hoe leer ik mijn eigen gevoelens onderkennen en beheersen, hoe kan ik door mijn eigen gedrag agressie voorkomen.
- Praktijksituaties als uitgangspunt om nieuw gedrag aan te leren.
-Opvang van medewerkers na een agressie-incident. Welke reacties kunnen we waarnemen bij collega's die een agressie incident hebben meegemaakt? Hoe verloopt de verwerking van zo'n incident? Hoe kunnen we elkaar als collega's ondersteunen? "

Interne vorming van en voor het AgII
IDEWE

Feedback 
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.