Vormingsreeks voor vrijwilligers die werken met vluchtelingen/nieuwkomers.

Vrijwilligers die werken met vluchtelingen/nieuwkomers.

Dinsdag 15 februari 2022 van 19 tot 21.30 uur.

Wereldhuis Roeselare - Hugo Verieststraat 22 , Roeselare - zaal 5

Gratis

Samen leven we in een wereld die meer en meer superdivers wordt. Als vrijwilliger of buddy van nieuwkomers en vluchtelingen kom je in contact met mensen met verschillende talen, gewoontes, levensbeschouwingen, ...

Diversiteit daagt soms uit om om te gaan met verschillen. Daardoor ontdek je ook je eigen unieke ‘bril’ waarmee je naar de wereld kijkt: wat vind ik zelf normaal, beleefd en respectvol, of net onhygiënisch of vreemd?

Maar evengoed is het belangrijk om voorbij de verschillen te kijken:

  • Hoe kunnen we die gaan overbruggen?
  • Wat delen we, wat bindt ons?

In deze vorming krijg je een aantal kaders en handvatten mee om constructief samen te werken in diversiteit.
We passen die toe op concrete voorbeelden en casussen die herkenbaar zijn voor je praktijk als vrijwilliger of buddy.

Agentschap Integratie en Inburgering
Els Soenens en Nielsen Vermont
  • Administratieve vragen en annulaties
  • Vragen over inhoud of doelgroep: Dries Casier

Feedback
Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.